Canadian Polish Millennium Fund

Fundusz Wieczysty Milenium Polski Chrześcijańskiej

English version 
 


 
Nasza Działalność Podania o Stypendia Jak Przekazać Darowiznę Komunikaty Prasowe
 
  

Strona Główna

Dyrektorzy

Historia

Donatorzy

Prezesi Fundacji

KontaktFundusz Mileniu jest organizacją charytatywną i dawcy mogą odliczyć darowizny do Funduszu od podatku powołując na numer rejestracji: 0392316-59-13.

Donator może zadeklarować wpłaty na określony cel np. stypendium dla uzdolnionego studenta.

Aby uzyskać pomoc w tworzeniu wiecznego funduszu prosimy o kontakt z naszym biurem 416-532-1921.

 

Sekretariat Funduszu Wieczystego Milenium

 

Ulica i numer:  3055 Lakeshore Blvd. W.

      Toronto, Ontario, Canada

      M8V 1K6

 

Telefon:  Tel:    416 532 1921

 

e-mail: cpmf@millenniumfund.ca