Canadian Polish Millennium Fund

Fundusz Wieczysty Milenium Polski Chrześcijańskiej

English version 
 

 
Nasza Działalność Podania o Stypendia Jak Przekazać Darowiznę Komunikaty Prasowe  
 

Strona Gł�wna

Historia

Donatorzy

Prezesi Fundacji

Kontakt


 

 

Sekretariat Funduszu Wieczystego Milenium

 

Ulica i numer:  3055 Lake Shore Blvd. W.

      Toronto, Ontario, Canada

      M8V 1K6

 

Telefon:  Tel:    416 532 1921

 

e-mail: cpmf@millenniumfund.ca