Canadian Polish Millennium Fund

Fundusz Wieczysty Milenium Polski Chrześcijańskiej

English version 
 

 
Nasza Działalność Podania o Stypendia Jak Przekazać Darowiznę Komunikaty Prasowe  
 

Strona Główna

Dyrektorzy

Historia

Donatorzy

Prezesi Fundacji

Kontakt


 

Historia

 

Inicjatywa powołania do życia Fundacji Polonijnej przyjęta została jako jeden z celów obchodów Milenium Polski Chrześciańskiej na wielkim Zjeździe przedstawicieli społeczeństwa polskiego w Kanadzie w dniach 7-8 maja 1960 roku.

W Zjeździe brali udział reprezentanci wszystkich polonijnych organizacji w Kanadzie oraz wszystkich polskich parafii katolickich, jak również przedstawiciele innych wyznań.

 

Zjazd był prawdziwą pełną reprezentacją Polonii w Kanadzie.

Powołany na Zjeździe Wydział Wykonawczy Głównego Komitetu Obchodów, w wykonaniu uchwał Zjazdu, postanowił w dniu 3 marca 1961 roku powołać Fundację Polonii Kanadyjskiej pod nazwą: FUNDUSZ WIECZYSTY MILENIUM POLSKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ. Nazwa angielska brzmi: CANADIAN POLISH MILLENNIUM FUND.

 

Specjalna Komisja opracowała statut Fundacji.  Myśl przewodnia była, aby Fundacja służyła całej Polonii kanadyjskiej w wysiłkach zachowania i szerzenia kultury polskiej w Kanadzie i utrzymania mowy ojczystej.  Administracja Funduszu powinna być sprawowana przez jak najbardziej szeroko pojętą reprezentację Polonii.

 

Statut Fundacji - By Law - zarejestrowany został w dniu 17 czerwca 1964 roku pod Nr Rejestracyjnym 175898.

 

 

Organizacja

 

Na podstawie statutu członkami Fundacji są:

 1. Kongres Polonii Kanadyjskiej (Zarząd Główny)

 2. Konferencja Polskich Księży w Kanadzie

 3. Przedstawiciele Okręgów KPK powołani przez Zarząd Główny KPK i w uzgodnieniu z Konferencją Księży Polskich Katolickich spośród kandydatów wybranych na Walnych Zebraniach Okręgów KPK.

Każda z tych grup ma prawo do delegowania 9 Kuratorów (łącznie 27 Kuratorów, którzy wybierają spośród siebie 9 Dyrektorow po 3 z każdej grupy każdego roku). Dyrektorzy nie mogą pobierać za swoje czynności żadnego wynagrodzenia. Moga być tylko zwracane faktycznie poniesione wydatki związane z udziałem w zebraniu i wykonanych czynnościach dla Fundacji.

 

 

Cele Funduszu

 1. propagować i popierać zainteresowanie i studia o kulturze w ogóle, a szczególnie o polskiej kulturze narodowej i religijnej;

 2. zachęcać i pomagac w studiach osobom polskiego pochodzenia;

 3. pomagać imigrantom w przystosowaniu się do kanadyjskich warunków życia;

 4. popierać i ustanawiać stypendia dla studentów i naukowców polskiego pochodzenia;

 5. udzielać pomocy finansowej studentom polskiego pochodzenia w zakresie książek i publikacji lub przez udzielanie pomocy umożliwiającej kontynuacje studiów;

 6. finansować i popierać publikowanie wydawnictw naukowych i literackich, propagujących polską kulturę i historie;

 7. zakładać, wyposażać, utrzymywać i prowadzic kolekcje książek i innych naukowych publikacji, wystaw i czytelni, udzielać wszelkiej innej pomocy naukowej,

 8. popierać akcje wymiany studentów i naukowców;

 9. popierać i pomagać organizacjom kanadyjskiej młodzieży polskiego pochodzenia w ich działalności dla dobra społecznego;

 10. popierać wszelkie poczynania związane i korzystne dla osiągnięcia wszystkich powyższych zadań i celów.